top of page
Search

הפיל שבחדר - למה צריך לספר לילד על האוטיזם שלו ?

Updated: May 14, 2022

אז בואו נדבר על הפיל שבחדר

איך אני אוהבת פילים ...

למה צריך לספר לילד על האוטיזם שלו ?

מה זה נותן? למה לתמלל את זה? למה להפיל עליו את הכובד הזה?

למה לתייג אותו ? למה ?

שיגלה לבד מתי שיגלה ... או שלא יגלה בכלל מה הבעיה בזה?

מה אתם חושבים ?

אני מזמינה אתכם לכתוב מה אתם חושבים. אם אתם בעד השיחה הפתוחה בנושא או שאולי אתם מעדיפים להסתיר. ממש אשמח לשמוע את דעתכם.

אני העדפתי לספר לעידו על האוטיזם שלו, באהבה וברגישות של אמא, לא רציתי שישמע את זה ממקור חיצוני. רציתי לאפשר לו להבין את עצמו ולצייד אותו בכלים לסינגור עצמי.

היום, כשאני רואה את ההתקדמות וההתבגרות של עידו, איך שהוא יודע להסביר ולהגן על עצמו, אני מבינה שידע זה כוח, ורוצה להעביר את זה הלאה למשפחות נוספות.

להזמנת הספר אפשר להשאיר הודעה 💕


בואו נדבר על הפיל שבחדר - למה חשוב לדבר על הספקטרום עם הילד/ה
הפיל שבחדר - למה כדאי לספר לילדך על האוטיזם שלו?


237 views0 comments
bottom of page