top of page
Search

השינוי שהספר כוכב מנצנץ חולל בבית

Updated: Jan 6, 2023

כשנתתי לבני את הספר כוכב מנצנץ לפני שנתיים, רציתי לספר לו על האוטיזם שלו בדרך רגישה ואוהבת, לפני שזה יגיע אליו ממקור אחר, לא תיארתי לעצמי את השינוי שהספר יחולל. השיחות בבית הפכו לטבעיות יותר, עמוקות, וחופשיות. אין מה להתבייש, לכל אחד יש איזה שהוא קושי שאיתו הוא מתמודד. כל ילד הוא כוכב מנצנץ של הוריו שמאיר את הבית כולו באורו המיוחד.

הספר כוכב מנצנץ הוא המתנה הכי גדולה שהורים יכולים להעניק לבנם או בתם שמאובחנים על הספקטרום מודעות עצמית שלב חשוב ומשמעותי בקבלה העצמית של הילד.

לרכישת הספר צרו קשר.


כוכב מנצנץ - ספר לילד ולילדה על הספקטרום - להעצמה ולקבלה עצמית
כוכב מנצנץ - כל ילד הוא כוכב של הוריוComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

כשנתתי לבני את הספר "כוכב מנצנץ" כשהרגשתי שהיגיע הזמן, רציתי לספר לו על האוטיזם שלו בדרך רגישה ואוהבת, לפני שזה יגיע אליו ממקור אחר, לא תיארתי לעצמי את השינוי שהספר יחולל. השיחות בבית הפכו לטבעיות יותר, עמוקות, וחופשיות. אין מה להתבייש, לכל אחד יש איזה שהוא קושי שאיתו הוא מתמודד. כל ילד הוא כוכב מנצנץ של הוריו שמאיר את הבית כולו באורו המיוחד.

הספר "כוכב מנצנץ" הוא המתנה הכי גדולה שהורים יכולים להעניק לבנם או בתם, המאובחנים על הספקטרום  

מודעות עצמית, שלב חשוב ומשמעותי בקבלה העצמית של הילד. 

לרכישת הספר

השאירו פרטים ואחזור אליכם! 

bottom of page