top of page
Search

שיח פתוח על האוטיזם עם הילד - להעצמתו !!

למי שחושב שיש טעות בכותרת, למי שלא מבין איך לדבר עם הילד על האוטיזם שלו יעצים אותו, ולכל אלה שעדיין לא סיפרו לילד כי הם חושבים שזה מגן עליו, או שאם יגלו לו זה יקבע את הבעייה ועדיף לשמור את זה בסוד.

אז לא.

אין טעות בכותרת.

וכן זה התפקיד שלנו כהורים לשוחח עם הילד על עצמו. כדי שיסתובב בעולם עם מודעות עצמית. וידע שהוריו מקבלים אותו ואוהבים אותו ותמיד לצידו. לא משנה עם איזה קושי הוא מתמודד.

ואלו הכלים שאנו מציידים את הילד שלנו. וזה הידע שמעצים אותו. כי ידע זה כוח.

והאהבה שלנו היא המנוע שדוחף אותו קדימה.

המודעות שלו לעצמו והקבלה שלנו אותו יובילו אותו לקבל ולאהוב את עצמו. ולעמוד בביטחון מול כולם. על במות. ולא להתביש במה שהוא.

כי לכולנו יש קשיים. ואף אחד לא מושלם.

בתמונה עידו וחבריו מכיתת התקשורת בחטיבה מתארחים בבית הספר היסודי שלהם ומול תלמידים מסבירים על האוטיזם כיצד בא לידי ביטוי ואיך היו רוצים שיתייחסו אליהם.

בתמונה נוספת עידו על במה שר עם חברו מכיתת התקשורת ועוד ילדים נ"ט משכבתו בחטיבה בערב שורשים מרגש.

ילד שמסתובב בעולם עם ביטחון עצמי ומודעות. האחד משלים את השני.


40 views0 comments
bottom of page