top of page
Search

איך לספר לילד על האוטיזם שלו?


בפשטות. בגובה העיניים. ברגישות תוך העצמתו. מודעות עצמית היא שלב חשוב ומשמעותי בקבלה העצמית של הילד. ועדיף שישמע את זה מהוריו בביתו במקום הבטוח שלו. מצרפת תמונה של עמוד 20 מהספר כוכב מנצנץ. עד העמוד הזה הילד מבין שכל הילדים הם מיוחדים ולכל אחד יש את האתגרים שלו, וזה האתגר שלו. הוא אהוב ומיוחד בדיוק כמו שהוא. הספר עוזר למשפחות רבות ולאנשי חינוך לדבר על הנושא בפתיחות עם הילד ואחיו. אשמח לשיתופים שלכם כדי שהספר יגיע לידיהם של הילדים המקסימים ומשפחותיהם. אפשר לפנות אלי.#כוכבמנצנץהספר50 views0 comments
bottom of page